Biroja Blogs

Frīdrihs Augusts fon Hajeks

21.07.2024.

18. citāts

Frīdrihs Hajeks par tiesiskumu liberālajā laikmetā

«Tiesiskums tika apzināti attīstīts liberālajā laikmetā un ir viens no tā lielākajiem sasniegumiem ne tikai kā brīvības nodrošinājums, bet arī tās juridiskais iemiesojums. Kā teicis Imanuels Kants (un Voltērs pirms viņa paudis ļoti līdzīgos vārdos): «Cilvēks ir brīvs, ja viņam nav jāpakļaujas nevienam, bet tikai likumiem.» Kā neskaidrs ideāls tas tomēr ir pastāvējis vismaz kopš Romas laikiem, un pēdējo dažu gadsimtu laikā tas nekad nav bijis tik nopietni apdraudēts kā tagad.»

/ Hajeks F. Ceļš uz kalpību. Rīga: KODOKA, 2022, 110. lpp. /