Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

28.08.2024.

66. raksts

Amatpersonas gods

Interesants ir jautājums, kādēļ starpkaru periodā uzskatīja, ka kukuļa piedāvājums vai došana katrā ziņā aizskar amatpersonas godu. Katrā ziņā šobrīd papildu kvalifikācija šādos gadījumos nav nepieciešama. Kas ir mainījies?

774. tēze:

Apsūdzētais R. atzīts par vainīgu, ka, dodot naudu vecākam policijas kārtībniekam V., pēdējam amata pienākums izpildot, lai tas par naudu noklusētu to, ko no viņa prasa pienākums, ar šādu savu izturēšanos aizskāris minētā kārtībnieka godu, jo nostādījis viņu kā par naudu pērkamu ierēdni. Amatpersonu goda aizskaršana paredzēta Sodu lik[uma] 532. p[anta] 1. d[aļas] 3. punktā, kādēļ tiesa, atzīstot, ka apsūdzētais R. ar savu izturēšanos aizskāris vecākā policijas kārtībnieka godu, ir pareizi kvalificējuši šo apsūdzētam inkriminēto noziedzīgo nodarījumu pēc citātā Sodu lik[uma] panta, bet nodibinot, ka apsūdzētais apzinājies, ka viņam darīšana ar dienestpersonu, tiesai, pretēji kasācijas sūdzībā izteiktām domām, nebija vajadzīgs bez tam vēl noskaidrot, par kādu īsti dienestpersonu apsūdzētais bij turējis cietušo nozieguma izdarīšanas brīdī.

Sodu lik[uma] 532.  1. d[aļas] 3. punktā paredzētais noziegums pieder pie publiskā kārtā vajājamiem nodarījumiem, neatkarīgi, no cietušās personas gribas, kādēļ nepelna ievērību apsūdzēto kasācijas sūdzībās pievestais aizrādījums, ka Apgabaltiesa neesot nodibinājusi, vai cietušais ar apsūdzēto uzvešanos juties aizskarts. 

(1926. g[ada] 17. apr[īļa] spr[iedums] Raikina un c. l[ietā] Nr. 648)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1926.