Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

17.06.2024.

52. raksts

Pavēste

 Ja tiesai ir kļuvusi zināma liecinieka atrašanās citā vietā nekā iepriekš bija norādīts pavēstē, tā nedrīkst atteikt atkārtotu šī paša liecinieka aicināšanu uz tiesas sēdi.

1527. tēze

Uz apsūdzētā lūguma apelācijas atsauksmē Apgabaltiesa bij izsaukusi uz tiesas sēdi liecinieku L. Pavēste šim lieciniekam netika izsniegta un tas uz tiesas sēdi nebija ieradies, bet Apgabaltiesa bija saņēmusi paziņojumu, ka liecinieks apcietināts un atrodas cietumā. Atstājot tādos apstākļos neapspriestu jautājumu par pavēstes nosūtīšanu minētam lieciniekam pēc viņa atrašanās vietas, Apgabaltiesa pārkāpusi Kriminālproc[esa] lik[uma] 189. p[antu].

(1928. g[ada] 27. okt[obra] Redera l[ieta] Nr. 758.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31.decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1928.