Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

35. raksts

Ja šodien par kaut ko tamlīdzīgu draudētu kriminālatbildība …

2137. tēze

Apgabaltiesa atzinusi par pierādītu, ka apsūdzētais nevērīgi braucis pa pilsētu ar smago automobili un ka šī neuzmanība no apsūdzētā izpaudusēs iekš tā, ka viņš, vadot ar mēbelēm piekrautu smago automobili Rīgā, uz M. Smilšu ielas, aizķēris ar savu kravu cietušam piederošo reklāmas lukturi un to norāvis no sienas, pie kuras tas bijis piestiprināts, pie kam krītot lukturis saplīsis. Konstatējot šādus lietas apstākļus, Apgabaltiesa ir pareizi attiecinājusi uz šo apsūdzētā nodarījumu Sodu lik[uma] 231. p[anta] 1. p[un]ktu.  

(1931. g[ada] 25. apr[īļa] spr[iedums] Bajāra l[ietā] Nr. 307.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laika posmu no 1931. g. 15.septembra līdz 1935. gada 15. septembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1931, 33. lpp.