Biroja Blogs

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēzes

25.05.2024.

64. raksts

Amatpersonas pašnovērtējuma aizsardzība

Turpinot iepazīties ar starpkaru perioda Senāta spriedumiem, jāsecina, ka izpratne par valsts amatpersonas goda aizskārumu būtiski atšķiras no mūsdienām. Un šeit nav runa tikai par nereti pārspīlēta amatpersonas pašnovērtējuma aizsardzību. Nepārprotama ir arī jebkuras, pat konstruktīvas un pamatotas kritikas nepieļaušana, kas parasti ir raksturīga autoritāriem politiskajiem režīmiem. 

778. tēze

Nodibinot, ka apsūdzētais, bļaudams uz cietušo policijas uzraugu G, skrējis tam virsū ar paceltām dūrēm tanī laikā, kad tas izpildījis savus dienesta pienākumus, un kvalificējot šādu i z t u r ē š a n o s kā minētā G. goda aizskarošu, Apgabaltiesa pareizi attiecinājusi uz šo apsūdzētā nodarījumu Sodu lik[uma] 532. p[anta] 1. d[aļas] 3. p[unktu].

(1926. g[ada] 21. dec[embra] spr[iedums] Hofmaņa l[ietā] Nr. 1418.)

Latvijas Senāta Kriminālā Kasācijas Departamenta spriedumu tēžu pilnīgs kopojums ar likumu un priekšmetu alfabētiskiem rādītājiem. Aptver laikmetu no 1919. g. līdz 1928. gada 31. decembrim. Sastādījis Senāta virssekretārs Fridrich Kamradziuss. Autora izdevums. Rīga: Valters un Rapa, 1926.